Pangstart for ekstratilbudet

Sparebanken Øst Extra med god start. Fortsatt mulig å melde seg på.

Annonse:

Da var vi godt i gang med det "nye" Sparebanken Øst Extra. Det er nytt i den forstand at konseptet ligger inn under akademiet (toppfotballdelen). Jobben som har blitt gjort tidligere har vært strålende, og vi håper vi kan videreføre dette på en best mulig måte i en litt ny drakt. Gjennom veldig godt skolerte trenere med bl.a Uefa-B og Uefa-A lisens i bagasjen vil vi kunne tilby et veldig kvalitetssikra opplegg der funksjonaliteten med spill-motspill vil stå sentralt (gjennom aktiv coaching). I tillegg vil spillere fra toppfotballen (med gode referanser) være trenere.

"Det har vært fantastisk å starte opp med denne gjengen, og vi ser virkelig fram til å jobbe videre med disse aktive og dedikerte spillerne. Gjennom dette tilbudet vil også alle som spiller fotball i regionen kunne vise seg fram og ta steget inn på akademiet. Det er også viktig å presisere at dette tilbudet er åpent for alle som ønsker å trene litt ekstra. Ved at akademitrenere i stor grad vil delta vil vi kunne få en mye bedre oversikt over kvaliteter som den enkelte har. Her er ikke bare fotballferdigheten viktig , men også holdninger og dedikasjon og evnen til å ta til seg læring"  sier hovedtrener Jann Rindsem til mif.no.

Vi organiserer det slik at de yngste 7-10 år trener fra 17.00 (møter direkte i hallen), og de eldste 10-12 år trener fra 18.30 (møter direkte i hallen). Alle som vil være med på Mif Extra kan melde seg på via Spond og i motsetning til sidestilte tilbud i toppklubber i Norge koster det bare 650,- kr pr måned for to økter i uka. Alle som blir med får også utdelt en treningskjorte som de "skal" ha på seg på hver trening.

Ved ytterligere spørsmål rundt Mif extra kan følgende kontaktes.

  • Jann Rindsem, hovedtrener akademiet 6-15 år. Tlf 93256801
  • Tom Inge Israelsen, utviklingsansvarlig 6-15 år. Tlf 93452044
  • Arne Marcussen, akademisjef. Tlf 94798880

Det er fortsatt mulig å melde på via denne linken

Øst Extra

Annonse fra Eliteserien: