Akademiet fortsetter å styrke kompetansen

Styrker oppfølging på individnivå

Annonse:

Denne trioen er nå på plass i Sparebanken Øst Akademiet noe som vil  bidra til å styrke spillerutviklingsarbeidet i klubben i tiden fremover.

De har alle spesialister på sine fagområder og sammen med øvrige trenerteam vil de kunne bidra til økt kvalitet i arbeidet innenfor :

Fotball ferdighet – Kevin Nicol

Fotball Mentalitet – Jannike Strøm

Fotball Fysikk – Lars Henrik Holmsen

De vil både jobbe i team sammen;  med øvrige trenerteam ; og inn mot spillerne i Akademiet i forhold til utviklingsplaner og deres treningsprosess.

Tett individuell oppfølging og høy standard på treningsprosess vil bli avgjørende for den videre utvikling i Akademiet og vi gleder oss nå til å ta nye steg på området.

Annonse fra Eliteserien: